Friday, March 29, 2013

Wielki Piątek

Rozpoznać właściwy czas


Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia». 
(Łk 19, 43 n)

No comments:

Post a Comment