Saturday, October 19, 2013

Arathorn

Kolejny pypeć od Artura.

Arathorn z Games Workshop, skala 28 mm. Malowany farbami Master Series Reaper. Również na sprzedaż.


No comments:

Post a Comment