Friday, January 31, 2014

Long John

To nie jest kraj dla małych jednorożców...

Taka jakaś figureczka.

Tale of War i Reaper, podstawka MicroArt Studio. Skala 32 mm.


No comments:

Post a Comment