niedziela, 27 lipca 2014

Inbox - Slavic Warrior, VI Century AD - Pegaso Models - nr 75099 - skala 75 mm

Bardzo, ale to bardzo ciekawy temat.

Słowianin z czasów prasłowiańskich, znaczy sprzed początków polskiej państwowości. Taki Słowianin trochę jeszcze post-nomadyczny, z widocznymi wpływami gocko-germańsko-awarskimi, typowa pograniczna mieszanka stylów. Trochę celtyckości też po nim widać.

EDIT: Uzupełnienie rysu historycznego od fachowca, czyli Staszka:
Prasłowianie to czasy jeszcze przed źródłami pisanymi. Zarówno Grecy, jak i Rzymianie podawali nazwy różnych plemion słowiańskich, czasy które ilustruje ten ludzik to okres wędrówki ludów, raczej nawet jego schyłek, można więc mówić już o okresie przedpaństwowym, a może nawet o początkach państw plemiennych, chociaż te są wymienione w źródłach dopiero w VIII wieku.
Na naszych ziemiach (obecnych) prawdopodobnie pierwsze było państwo Lędzan ( dorzecze Bugu, może i trochę Podlasia). Konstantyn Porfirogeneta (cóż za nazwisko !!! - Urodzony w purpurze) pisze o Lendzenoi ( l.m.) lub Lensanoi, a Madziarzy, których mniej więcej wtedy ze stepów przyniosło mówią o nas Lengyel.


Opis historyczny:


Części. Jak ja nienawidzę białego metalu!

Zbliżenia:

Kamień z "runami":


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz