poniedziałek, 19 października 2015

PzKpfw III

Z podziękowaniem dla Andrzeja.

Czołg PzKpfw III miał być z założenia trzonem niemieckich wojsk pancernych, jednak  w momencie wybuchu wojny, w armii niemieckiej służyło zaledwie 98 czołgów PzKpfw III, co stanowiło niecałe 3% ogółu wozów pancernych. Jego pierwsze serie były wtedy również słabo opancerzone. Maksymalna grubość pancerza tego czołgu wynosiła w czasie ataku na Polskę od 15 mm do 30 mm. Czołgi te mogły więc być skutecznie zwalczane dzięki użyciu polskiej broni przeciwpancernej jak armata Bofors czy nawet karabin przeciwpancerny "UR". Doświadczenia września spowodowały, że Niemcy zdecydowali się w okresie późniejszym na zwiększenie grubości pancerza wszystkich produkowanych po 1939 czołgów, w tym także czołgu PzKpfw III. Dopiero przed agresją na Związek Radziecki, czołgi PzKpfw III trafiły masowo do dywizji pancernych.  Modyfikacje wprowadzone w kolejnych seriach czołgów PzKpfw III doprowadziły w końcu do wzrostu opancerzenia i kalibru działa do blisko 23 ton z działem 75mm.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz