piątek, 22 kwietnia 2016

Działo pułkowe 76,2 mm

Z podziękowaniem dla Andrzeja.

Armata pułkowa wz.1943 przeznaczona do zwalczania bezpośredniego umocnień, siły żywej i sprzętu bojowego przeciwnika stanowiła rozwinięcie armaty wz. 1927. Z powodu konieczności szybkiego wyposażenia Armii Czerwonej w stosunkowo niewielkie, mobilne działa średniego kalibru w 1943 r w oparciu o konstrukcję poprzedniej armaty, wydłużając jej lufę i osadzając ją na lżejszym dwuogonowym łożu, ułatwiono produkcję dział jednocześnie poprawiając zaopatrzenie pododdziałów piechoty. W armacie zastosowano te same pociski, co poprzednio – odłamkowe, odłamkowo-burzące i przeciwpancerne kumulacyjne; armata o masie 600 kg(w położeniu bojowym osiągała donośność do 4200 m, przy zasięgu strzału bezwzględnego 400 m, kąt ostrzału od -8 do +25 stopni w pionie i 60 stopni w poziomie. Działa te nigdy nie zastąpiły armaty wz. 1927, używano obu rodzajów równolegle. Ze względu na niewielką prędkość początkową pocisku(260 – 311 m/s) od roku 1945 wstrzymano ich produkcję.
Armaty wz.1943 znajdowały się również na uzbrojeniu Wojska Polskiego
Przedstawiony model opracowała ukraińska firma "ICM" w skali 1:35.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz