czwartek, 5 maja 2016

Albuera 1811

Raport z gry. Dzięki, braćku!


Albuera 16 maja 1811

 HQ  - dowódca - gen./marsz. William Beresford - 
Wojska brytyjskie:

I              2.dywizja - gen.William Stewart
       
60.p.p. (Royal Americans) – 2 elementy po 1 ranie każdy

I brygada - gen.John Colborne - uszykowane pułkami/batalionami
            - Batalion/ 3.p.p. (East Kent)
            - Batalion /31.p.p. (Huntingdonshire)
            - II./66.p.p. (Berkshire)

II brygada - gen.Hoghton - uszykowane pułkami/batalionami
            - Batalion 29.p.p. (Worcestershire)
            - Batalion/57.p.p. (west Middlesex) [jeden element  2 rany]

III brygada - gen. Abercromby - uszykowane pułkami/batalionami
            - II./28.p.p. (North Gloucestershire)
            - Batalion/34.p.p. (Cumberlands) [jeden element  2 rany]
            - II./39.p.p. (East Middlesex)


 II        4.dywizja - gen.Galbraith Lowry Cole
   
IV brygada fizylierów - gen.Myers
            - Pułk/ 7.p.p. (Royal Fusiliers)
            - Batalion/ 23.p.p. (Royal Welch)
    artyleria królewska 9 / 246
        - bateria artylerii pieszej - kpt.Lefebure
        - bateria artylerii pieszej - kpt.Hawker
       
II brygada portugalska - gen. Harvey (przydzielona do 2.dywizji gen. Cole) PORTUGALIA
        - 11.p.p. (2 bataliony) – 3 elementy
        - 23.p.p. (2 bataliony) – 3 elementy
        - 1.batalion Loyal Lusitanian Legion
artyleria KGL 10 / 282
        - bateria artylerii pieszej - kpt.Cleeves
        - bateria artylerii pieszej - kpt.Sympher

V           Samodzielna brygada KGL (Niemiecki Legion Królewski) - gen.Alten - Albuera
2 bataliony lekkiej piechoty KGL [jeden element dwie rany]
bateria artylerii pieszej - kpt. Arriaga

VI          kawaleria - gen. Long [rankiem został mianowany gen Lumley ]
        brygada - gen. de Grey
            - 4. pułk dragonów (Quenn's Own)
            - 3.pułk dragonów gwardii (Prince of Wales)
              13. pułk dragonów lekkich [na lewej flance gen Zayasa]
   
Wojska portugalskie:

   I        dywizja - gen. Hamilton - uszykowane brygadami
    brygada - gen. Fonseca
        - 2.p.p.liniowej – 3 elementy
        - 14.p.p.liniowej – 3 elementy
    brygada - gen. Campbell
        - 4.p.p.liniowej – 3 elementy
        - 10.p.p.liniowej – 3 elementy
     brygada - gen. Collins
        - Batalion 5.p.p.liniowej
        - 5.p.p.lekkiej (1 bat.) - Element
Artyleria:
        -
        - bateria artylerii pieszej KGL - kpt. Braun
III Kawaleria: - gen. Otway - uszykowane pułkami/batalionami
        - 1.p.kawalerii
        - 7.p.kawalerii
        - 5.p.kawalerii– 1 element 1 ranę
        - 8.p.kawalerii - 1 element 1 ranę

Wojska hiszpańskie:

I        Armia Centrum - dowódca: gen. Joaquin Blake

    I dywizja - gen. Manuel Lardizabal - uszykowane brygadami
     brygada - gen.
Joaquin Cansinos
            - p.p.Murcia – battalion - 1 element 1 rana
            - batalion Canarias – battalion – 1 element 1 rana
     brygada - gen. Cesar Gouva-Cansinos
            - p.p. de Campo Mayor (milicja) - batalion
            - 2.p.ochotników Leon (milicja) – element
   II 3.dywizja - gen. Francisco Ballasteros
       brygada - gen.
Clodoveo Gouvea-Asensio
            - p.ochotników Katalonii (milicja) - element
            - p.p. Barbastro (milicja) - battalion – 1 element 1 rana
            - batalion Pravia (milicja) - battalion – 1 element 1 rana
       brygada - gen.
Enrique Carvajal
            - batalion Lena (milicja) - battalion – 1 element 1 rana
            - batalion Castropol (milicja) - batalion
            - batalion Infiesto (milicja) - battalion – 1 element 1 rana
            - batalion Cangas de Tineo (milicja) – element
Artyleria:
        - bateria artylerii pieszej - kpt. Villanueva 4 / 58
III 4.dywizja - gen. Jose Zayas - uszykowane brygadami
        brygada - gen. Santiago Molina
            - .p.Gwardii Hiszpanii – batalion
             - 4.p.Gwardii Walonii - element
        brygada - gen. Tomas Inglesias
            - p.p.Irlanda (1.i 2. bat.) - batalion
            - Legion Estranjera (milicja) - batalion
        brygada - gen. Jaime Fernandez
            - batalion Patria (milicja) - battalion – 1 element 1 rana
            - batalion Toledo (milicja) - battalion – 1 element 1 rana
            - batalion Ciudad Real (milicja) - element
       artyleria dywizji:
            - bateria artylerii pieszej kpt. Alaman

IV Kawaleria - gen. Alfredo Loy
        brygada - gen. Cesar Alvares-Almieda
            - p.kawalerii Santiago - 298
            - p.huzarów Kastylii - 407
        brygada - gen. Clodoveo Aviles
            - p.kawalerii Granaderos - 298
            - szwadr. de Instruction - 171

V brygada - gen.Carlos d'Espana
            - p.liniowej Rey – pułk
            - p.ochotników Navarra (milicja) - element
VI Kawaleria: - gen.
Penne Villemur (87 / 634)

  
FRANCJA
HQ    - Dowódca - marsz.
Nicolas-Jean de Dieu Soult  
Szef sztabu - gen.
Theodore-Maxime Gazan
rezerwa - płk. Vare
            -  kompanie grenadierskich – 7 elementów
(45., 63., 95.p.p.liniowej oraz 4.p.p. Ks.Warsz.)
Piechota:
V.korpus
   I    1.dywizja - gen. Jean-Baptiste Girard - uszykowane brygadami
        - 1.brygada - gen. Joseph Pepin
            - 34.p.p.liniowej - batalion
            - 40.p.p.liniowej - batalion
        - 2.brygada - gen. Jean-Pierre Maransin
            - 64.p.p.liniowej  - pułk
            - 88.p.p.liniowej - batalion

    II    2.dywizja - gen. Theodore-Maxime Gazan- uszykowane brygadami
        - 1.brygada - gen. Andre-Philippe Corsin
            - 21.p.p.lekkiej - batalion
            - 100.p.p.liniowej - batalion
        - 2.brygada - gen. Michel-Sylvestre Brayer
            - 28.p.p.lekkiej - batalion
            - 103.p.p.liniowej - batalion


        III   brygada piechoty - gen. Francois-Jean Werle- uszykowane brygadami
            - 12.p.p.lekkiej - pułk
            - 55.p.p.liniowej - pułk
            - 58.p.p.liniowej -  pułk

        IV   brygada piechoty - gen. Deo-Gratias-Nicolas Godinot – atak na Albuerę
            - 16.p.p.lekkiej - pułk
            - 51.p.p.liniowej - pułk

     
V     Kawaleria: - gen. Marie-Victor-Nicolas de Fay Latour-Maubourg
        1.pułk lansjerów nadwiślańskich
        27.pułk strzelców konnych
        4.pułk strzelców konnych (hiszp.)

        brygada lekkiej kawalerii - gen. Jerome Briche
            - 21.pułk strzelców konnych
            - 2.pułk huzarów
            - 10.pułk huzarów
        brygada dragonów - gen.
Andre-Francois Bron de Bailly
            4.pułk dragonów
            - 20.pułk dragonów
            - 26.pułk dragonów
       
 brygada dragonów - gen. Joseph Bouvier des Eclaz
            - 14.pułk dragonów
            - 17.pułk dragonów
            - 27.pułk dragonów 14 / 235

. Artyleria: - gen. Charles-Etienne-Francois Ruty
        - 3 baterie artylerii pieszej (V.korpus)
        - 2 baterie artylerii pieszej (brygada gen.Werle)
        - 2 baterie artylerii pieszej (brygada gen.Godinot)
        - 1 bateria artylerii konnej (V.korpus)Albuera 16 maja 1811
PRZEBIEG GRY:
Gra przewidziana jest na 5-8  tur, w 5 turze rzut kostką 1K3 określa ilość dodatkowych
Raz na grę Marszałek Soult  może użyć akcji specjalnej – osobistą interwencję.
"Colonel! Au nom de Dieu sauvez l'honneur francais!" (Pułkowniku, w imię Boże, ratuj honor Francji)
CELE FRANCJA:
1.      Rozbić połączone brygady Anglii, Hiszpanii, Portugalii (zadać im straty powyżej 40%)
2.      Zepchnąć Brygadę Cole‘a poza plansze (kontrolować znacznik [1], automatyczna klęska sprzymierzonych, koniec gry)
3.      Zachować zdolność bojową (utrata mniej niż 30% armii)
CELE ANGLII:
1.      Powstrzymać marsz Soult’a, (zadać mu straty powyżej 30 %)
2.      Otworzyć drogę dla Armii sprzymierzonych do Sewilli  (kontrolować 3 punkty na planszy, automatyczna przegrana Francji)
ZASADY SPECJALNE:
1.      Gramy 5 tur + 1k6, w 5 turze rzut k3 określi ilość 1-3 tur do końca gry (zmierzch koniec działań w tym dniu).
2.      Karta SPECJALNA – po zagraniu tej karty, na polu bitwy zwiększa: R+1, W +1, WB +1,  dla aktywnych oddziałów Polskich ułanów.
3.      Kontrolowanie punktów na planszy – oddział powinien stykać się z punktem, ale żaden oddział przeciwnika nie powinien być bliżej niż ZOC dla tego oddziału, Jeżeli nie jest spełnione punkt nie jest kontrolowany.
4.      Znaczniki celów
1.      Droga do Badajoz
2.      Albuera
3.      Droga do Sewilli

PRZEBIEG GRY:
Gra przewidziana jest na 5-8  tur, w 5 turze rzut kostką 1K3 określa ilość dodatkowych
Raz na grę Marszałek Soult  może użyć akcji specjalnej – osobistą interwencję.
"Colonel! Au nom de Dieu sauvez l'honneur francais!" (Pułkowniku, w imię Boże, ratuj honor Francji)
CELE FRANCJA:
1.    Rozbić połączone brygady Anglii, Hiszpanii, Portugalii (zadać im straty powyżej 40%)
2.    Zepchnąć Brygadę Cole‘a poza plansze (kontrolować znacznik [1], automatyczna klęska sprzymierzonych, koniec gry)
3.    Zachować zdolność bojową (utrata mniej niż 30% armii)
CELE ANGLII:
1.    Powstrzymać marsz Soult’a, (zadać mu straty powyżej 30 %)
2.    Otworzyć drogę dla Armii sprzymierzonych do Sewilli  (kontrolować 3 punkty na planszy, automatyczna przegrana Francji)
ZASADY SPECJALNE:
1.    Gramy 5 tur + 1k6, w 5 turze rzut k3 określi ilość 1-3 tur do końca gry (zmierzch koniec działań w tym dniu).
2.    Karta SPECJALNA – po zagraniu tej karty, na polu bitwy zwiększa: R+1, W +1, WB +1,  dla aktywnych oddziałów Polskich ułanów.
3.    Kontrolowanie punktów na planszy – oddział powinien stykać się z punktem, ale żaden oddział przeciwnika nie powinien być bliżej niż ZOC dla tego oddziału, Jeżeli nie jest spełnione punkt nie jest kontrolowany.
4.    Znaczniki celów
1.    Droga do Badajoz
2.    Albuera

3.    Droga do Sewilli

  Rozstawione wojska, wyznaczone cele i kilka godzin rozgrywki. Lord i Rone grali  strona brytyjsko-portugalsko-hiszpańską, Ja [Victorius] i Viltianus gralismy francuzami.
Nie udało nam sie zagrać karty specjalnej - ułani zostali wciągnięci w walkę z jazdą hiszpańską. utrzymaliśmy tylko jeden punkt i pomimo ciężkich walk przy Albuerze nie wywaliczylismy drugiego znacznika. Pojedynki ogniowe artylerii, ciągła wymiana ognia. Dzielna obrona Albuery. Powstrzymane kolejne ataki dragonów francuskich.
To było niesamowita rozgrywka. Nie da się opisać słowami tego co tam przeżyliśmy.
Zdjęcie to przybliżą.


1 komentarz:

  1. Nice battle report and pictures! Thanks for sharing!

    Greetings
    Peter

    OdpowiedzUsuń