Thursday, November 16, 2017

Wednesday, November 15, 2017

Centurio, Legio II Adiutrix

167 rok. Wydzielone oddziały z Legionis II Adiutricis zimują po północnej stronie Karpat, na terenie Kotliny Kłodzkiej, na ziemiach Markomanów.

Monday, November 13, 2017

Thursday, November 9, 2017

Monday, November 6, 2017

Thursday, November 2, 2017

Tuesday, October 31, 2017

Monday, October 30, 2017

Thursday, October 19, 2017

Exegi monumentum

Gorzka scenka, którą dedykuję wszystkim ochoczym i bezmyślnym burzycielom pomników.

Monday, October 16, 2017

Saturday, October 14, 2017

Friday, October 13, 2017

Tuesday, October 10, 2017

Monday, October 9, 2017

Thursday, October 5, 2017