Monday, January 2, 2017

Saper

Neapolitański. Różowiusieńki.

Tak, mam jakąś niezdrową skłonność do facetów w różowych kapotkach. Nie, nie umiem tego naukowo sfreudyzować.

NutsPlanet, skala 1/9. Malarska konwersja z sapera francuskiej Starej Gwardii.


No comments:

Post a Comment