Wednesday, April 12, 2017

M7 Priest

US 105 mm Howitzer Motor Carriage, tak dokładnie.

Kolejny z modeli Andrzeja.

Wóz z 2 Dywizji pancernej, Normandia 1944. Nie potrafię podać producenta.

Skala 1/72.


 


No comments:

Post a Comment