Thursday, June 12, 2014

Święta Agnieszka

Taki tam... obrazek.

Malowany dla bratanicy, która na bierzmowaniu za patronkę wzięła sobie świętą Agnieszkę właśnie.

Biogram świętej


No comments:

Post a Comment