czwartek, 1 grudnia 2016

Warszawa Zwycięża, odc. 4: T-34

Andrzejowy.

Po śmierci Stalina i praktycznym wstrzymaniu ofensywy na Warszawę Dowództwo LWP nie podporządkowuje się decyzjom Stawki i podejmuje decyzję o połączeniu się z siłami AK, a co za tym o wsparciu całymi siłami Powstania Warszawskiego. Mimo silnego oporu niemieckiego następuje operacja desantowa przez Wisłę wspierana siłami powstańców, przyczółek powstańczy się rozrasta i powoli Warszawa zostaje opanowana, przy silnym  wsparciu oddziałów Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Sosabowskiego. Niemcy nie podejmują walki z połączonymi siłami Polaków, wycofując się na z góry upatrzone pozycje. Pozostała w Warszawie część garnizonu warszawskiego  w wyniku rozmów kapitulacyjnych wycofuje się na stanowiska wyjściowe.
Przedstawiony model pokazuje jeden z czołgów LWP na terenie już zdobytej Warszawy, już zaopatrzony w emblematy powstańcze, przygotowany do udziału w uroczystej wspólnej defiladzie sił powstańczych, LWP i oddziałów gen. Sosabowskiego.1 komentarz: