Thursday, October 19, 2017

Exegi monumentum

Gorzka scenka, którą dedykuję wszystkim ochoczym i bezmyślnym burzycielom pomników.

Monday, October 16, 2017

Saturday, October 14, 2017